Omsorgspartiet i Arboga uppdrag 2015-2018

Kommunstyrelse & nämnder Ordinarie Ersättare
Kommunstyrelsen Carl-Erik Almskoug  
Barn och Utbildningsnämnden Sune Gustavsson  
Socialnämnden   Andreas Rosén
Tekniska nämnden Carl-Erik Almskoug  
Fritid och Kulturnämnden Stefan Hjalmarsson  

              Kontakt: 070-3301446